Documents complementaris

El Departament d’Ensenyament te interès en promoure l’ensenyament-aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, anomenat EMILE, potenciant la introducció d’activitats de ciències per a l’ensenyament de la llengua francesa a les aules de diferents nivells educatius de primària i de primer cicle de l’ESO.
Mitjançant el programa Mengem i movem-nos per la salut, que té com a objectiu la prevenció de les malalties relacionades amb l'excés de pes i l'obesitat, el professorat ha realitzat fitxes metodològiques i d'avaluació EMILE en francès de les seqüències didàctiques del programa per proporcionar al seu alumnat estratègies científiques i lingüístiques i per reforçar l’adquisició de coneixements i de les competències bàsiques.

Fiche Application Séquence 2 - Séance 4

Télécharger


Fiche Application Séquence 2 - Séance 5

Télécharger


Fiche Evaluation Séquence 3 - Séance 7

Télécharger


Fiche Evaluation Séquence 1 - Séance 1 et 2

Télécharger


Fiche Evaluation Séquence 2 - Séance 5

Télécharger


Fiche Evaluation Séquence 2 - Séance 4

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 1 - Séance 2

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 1 - Séance 3

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 2 - Séance 4

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 2 - Séance 5

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 3 - Séance 6

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 3 - Séance 7

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 3 - Séance 8

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 3 - Séance 9

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 3 - Séance 9Bis

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 3 Globale

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 3 - Globale 2 - Doc 1

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 3 - Globale 2 - Doc 3

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 3 - Globale 2 - Doc 4

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 4 - Séance 10

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 4 - Séance 11

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 4 - Séance 12

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 1 - Séance 1 à 3

Télécharger


Fiche Expérience Séquence 3 - Globale 2

Télécharger